Styropoz sp. z o.o.
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23

tel. 61 842 57 67
fax. 61 842 57 59
e-mail: info@styropoz.pl

Kapitał zakładowy: 1.188.000,-

NIP 781-17-30-629
REGON 634494340
KRS 0000164888

TU ZNAJDZIESZ NASZE PRODUKTY
Rada Nadzorcza:
Adam Andrzejewski - Prezes, Szymon Horowski, Grzegorz Kwiatkowski

Jarosław Wojciechowski

Prezes ZarzÄ…du

wojciechowski@styropoz.pl

Mariusz Rogowski

Dyrektor Finansowy

rogowski@styropoz.pl

BĹ‚aĹĽej MrĂłz

Dyr. ds. Handlu

mroz@styropoz.pl

tel. 601 663 638

Krzysztof Spychała

z-ca Dyr. ds. handlu

spychala@styropoz.pl

tel. 601 646 178

Mirosław Wajnert

z-ca Dyr. ds. handlu

wajnert@styropoz.pl

tel. 609 734 070

Weronika Książkiewicz

Specjalista ds. SprzedaĹĽy

ksiazkiewicz@styropoz.pl

tel. 601 191 369

Paulina Przybylska

Specjalista ds. Logistyki i SprzedaĹĽy

przybylska@styropoz.pl

tel. 601 187 852

logo logo logo logo logo logo